Maltepe İngilizce Kursu

Yaz Fırsatı %50 İndirim


Ücretsiz Seviyenizi Belirleyin

Ücretsiz seviyenizi belirleyin, Ekstra İndirim Kazanın. Amerikan Kültür Kalitesiyle İngilizce öğrenin.

Sağlık Turizmi Dil Sertifikası

Online Sağlık Turizmi Dil Yeterlilik Sınavı Sağlık turizmi dil Yeterlilik Sınavı TÖMER Nedir?

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi için Dil Yeterlilik Sınavı 

Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma bölümlerinden oluşmakta ve Avrupa Dil Portfolyosunda belirlenen ölçütler doğrultusunda B2 seviyesinde dil becerisini ölçmektedir.

IELTS ve TOEFL uluslararası geçerliliği en yüksek sınavlardır. Başvuracağınız okul bu sınavlardan birini isteyecektir sizden. IELTS İngiltere merkezli, TOEFL ise Amerika merkezlidir. Başvuracağınız ülkelerde hangi sınavın genel kabul gördüğü size bir fikir verebilir. 

13.07.2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Sağlık amaçlı yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden Gerçek kişilere verilen her türlü sağlık hizmetlerinde Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olunması gerektiği belirtilmiş olup, bu kapsamdaki adaptasyon ve uyum süreci için 1 yıl süre tanınarak 13.07.2018 yılından itibaren sağlık turizmi faaliyetinde bulunan özel sağlık kuruluşları (hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler, özel muayenehanesi olan doktorlar) ile A grubu acente belgesi olan sağlık turizmi aracı kuruluşlarının ”sağlık turizmi yetki belgesi” alması zorunlu hale getirilmiş ve yetki belgesi olmayan sağlık kuruluşu ve aracı firmaların sağlık turizmi yapamayacağı kararlaştırılmıştır. 

Resmi Gazetede yayınlanan ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK 'e göre; Uluslararası sağlık turizmi biriminde, sorumlu dâhil yabancı dil bilen en az 2 personel istihdam edilmesi gerekmektedir. Yabancı dilin birisinin İngilizce olması zorunludur. 

a) İngilizce veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turisti dilinden Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavda veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az altmış beş puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. 

b) İngilizceden veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilinden Avrupa Dil Portfolyosunda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olmak. 

Türkiye’de sadece Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları, Avrupa Dil Portfolyosu tarafından akredite ve tescil edilmiş eğitimi ve sertifikayı vermektedir. Maltepe İngiliz Kültür seviyenizi kontrol ettikten sonra bu sertifikayı verebilmektedir.